Home Tags เงินสงเคราะห์บุตร

Tag: เงินสงเคราะห์บุตร

ประกันสังคมจ่ายเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 600 บาท เริ่ม 31 มกราคม 62 นี้

“พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรของสำนักงานประกันสังคม จากเดิม 400 บาท เป็น 600 บาท ที่จะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนที่มีบุตรตั้งแต...

กระทรวงแรงงานเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรช่วยผู้ประกันตนเป็น 600 บาท แถมเบิกได้ถึง 3 คน

ครม. ไฟเขียวช่วยผู้ประกันตนเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาท แถมเบิกสงเคราะห์บุตร ได้คราวละไม่เกิน 3 คน ด้าน รมว.แรงงานกำชับประกันสังคมเร่งดำเนินการ แจง สำนักงานประกันสังคม อยู่ระหว่างส่งเรื่องไปยังค...

ข่าวน่าสนใจ