เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก หัวข้อข่าว เงินสมทบ

ข่าว: เงินสมทบ

กรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัย เพิ่มเงินสมทบ PVD ให้พนักงานสูงสุด 15% เริ่ม ม.ค.นี้

กรุงเทพประกันภัย เสริมความมั่นคงให้พนักงาน เพิ่มอัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสูงสุด 15% เริ่มเดือน ม.ค. 66 เป็นต้นไป วันที่ 9 มกราคม ...

ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม ม.33-ม.39 เริ่ม ต.ค.นี้ เหลือเท่าไหร่ เช็กที่นี่

ครม. อนุมัติลดอัตราส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 แล้ว ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง ระยะเวลา 3 เดือน มีผลบังคับใช้เดือนตุลาคม-ธั...
ประกันสังคม 3

บอร์ดประกันสังคมมีมติลดเงินสมทบ 3% เวลา 3 เดือน เริ่มตุลาคมนี้

บอร์ดประกันสังคมเห็นชอบปรับลดเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้าง จาก 5% เหลือฝ่ายละ 3% เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อลดภาระให้กับนายจ้างจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้...
พักหนี้-กู้เงิน

ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาส่งเงินสมทบผ่าน e-Payment 7 วัน

ครม.เห็นชอบขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ-นำส่งเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment ออกไปอีก 7 วัน นับจากวันที่ 15 ของทุกเดือน เป็นระ...
เงินเยียวยา-ประกันสังคม

นายจ้าง SMEs ส่งข้อมูลเงินสมทบก่อน 15 ธ.ค. รับเงินหนุนจ้างงาน 3,000 บาท

กระทรวงแรงงานเตือนนายจ้าง SMEs ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการเฟสที่ 1 นำส่งข้อมูลเงินสมทบประกันสังคม หากพ้น 15 ธ.ค. จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนงวดเดือน ...

ข่าวเด่นวันนี้