Home Tags เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)

Tag: เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)

เซ็นทรัลพัฒนาทุ่มกว่าหมื่นล้าน เข้าถือหุ้นใหญ่ GLAND

วันที่ 12 กันยายน 2561 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท แกรนด์ คาแ...

เซ็นทรัลพัฒนาทุ่มกว่า 2,100 ล้าน ซื้อบิ๊กล็อต”ดุสิตธานี” เข้าถือหุ้นใหญ่อันดับสอง

10 พ.ค.2561 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (9 พ.ค.) มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบมจ.ดุสิตธานี (DTC) จำนวน 194,926,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.93 ข...

ข่าวน่าสนใจ