Home Tags เด็กอ้วน

Tag: เด็กอ้วน

“เด็กอ้วน” เสี่ยงโรค พ่อแม่อย่าละเลย

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการรับประทานอาหาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย รวมทั้งเด็กด้วย เนื่องจากชีวิตที่ต้องเร่งรีบและแข่งขันกับเวลา พ...

ข่าวน่าสนใจ