Home Tags เทรนครูต้นแบบ

Tag: เทรนครูต้นแบบ

ก.แรงงาน นำร่องเทรนครูต้นแบบ ถ่ายทอดทักษะ 4.0 กพร.นำร่องจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรต้นแบบ

ก.แรงงาน นำร่องเทรนครูต้นแบบ ถ่ายทอดทักษะ 4.0 กพร.นำร่องจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเป็นวิทยากรต้นแบบ สาขาอาชีพ ถ่ายทอดทักษะ ให้แรงงาน รองรับ 4.0 นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทร...

ข่าวน่าสนใจ