Home Tags เทศกาลรับน้อง

Tag: เทศกาลรับน้อง

“รับน้องใหม่” ควร อยู่ หรือ ไป ในสังคมไทย?

พิราภรณ์ วิทูรัตน์ : เรื่อง ใกล้เข้าสู่ฤดูกาลเปิดภาคเรียนใหม่ของแต่ละมหาวิทยาลัยเข้ามาทุกที พอถึงฤดูกาลนี้ทีไรก็จะมีข่าวการรับน้องหนัก ๆ โหด ๆ ที่เต็มไปด้วยความรุนแรง ออกมาให้สังคมได้ถกเถียงสารพัดปร...

ข่าวน่าสนใจ