เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก หัวข้อข่าว เศรษฐกิจหมุนเวียน

ข่าว: เศรษฐกิจหมุนเวียน

Cello-gum นวัตกรรมจากเศษวุ้นมะพร้าว

นักวิจัยจุฬาฯ ใช้เศษวุ้นมะพร้าวเหลือทิ้ง ผลิตเซลโลกัม วัตถุดิบพันล้าน

นักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เศษวุ้นมะพร้าวเหลือทิ้ง ผลิต Cello-gum (เซลโลกัม) วัตถุดิบที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ล...
ประกวด Circular Innovation ทีมชนะเลิศ ทำอิฐจากขยะ

อินโดรามาหนุนประกวด Circular Innovation ประกาศทีมชนะเลิศ ทำอิฐจากขยะ

อินโดรามา ประกาศผลผู้ชนะเลิศจากโครงการประกวดนวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน ปี 2566 ได่แก่ ทีม SCPB กับผลงานนวัตกรรมอิฐก่อสร้างจากขยะ ซึ่งเป็นการแ...

ซาบิก ผลิตพอลิเมอร์หมุนเวียน ผ่านการรับรองครั้งแรกของโลก

ซาบิกผลิตพอลิเมอร์หมุนเวียนที่ได้รับรองเป็นครั้งแรกของโลก จากพลาสติกที่เก็บได้ในทะเล ผ่านกระบวนการรีไซเคิลขั้นสูง วันที่ 3 มีนาคม 2565 ซา...

ถกวิกฤตโลกร้อน สัญญาณร้าย-ผู้นำเร่งหาทางออก

พิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26 World Leaders Summit Opening Ceremony) เริ่ม...
เศรษฐกิจหมุนเวียน

ซีเอสอาร์ภาคตลาดทุน พร้อมขับเคลื่อน “เศรษฐกิจหมุนเวียน”

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (ประเทศไทย) หรื...

เปิดไอเดียรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ เป็นแบต Li-ion ช่วยไทยลดขยะ 8 แสนตัน

เปิดไอเดียรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ เป็นแบตลิเธียมไอออน ช่วยไทยลดขยะแผงโซลาเซลล์ที่ทยอยหมดอายุสะสมสูงกว่า 790,000 ตัน ในปี 2565 อินโดรามา เว...

บริบท CE “โคเวสโตร” ความท้าทายเพื่อสร้างโลกที่สดใส

การจะเอาชนะความท้าทายระดับโลกที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเติบโตของจำนวนประชากร และวิถีชีวิตที่ไม่ยั่งยืน จำเป็นต้องใช้แนวค...

บริบทใหม่ความยั่งยืน ชูข้อมูล-สิทธิพิเศษ-เศรษฐกิจหมุนเวียน

ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายมากมาย ทั้งมหันตภัยไวรัสโควิด-19 และเศรษฐกิจที่ตกต่ำ ทางหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบ คือการดำเนินชีวิตบนวิถีแห่งคว...

เศรษฐกิจหมุนเวียน

คอลัมน์ Smart SMEs โดย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ ธนาคารกรุงเทพ ปัจจัยจากแนวโน้มของประชากรทั่วโลกที่มีจำนวนมากขึ้น การขยายตัวอย่างต่อเนื...

ไทยชู BCG โมเดล กระตุ้นรัฐ-เอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy กำลังกลายเป็นวาระสำคัญระดับโลกที่รัฐบาลประเทศต่างๆ และองค์กรธุรกิจกำลังมุ่งพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ...

ข่าวเด่นวันนี้