เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก หัวข้อข่าว เสียงจากแผ่นดิน

ข่าว: เสียงจากแผ่นดิน

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน 9 “บ้านน้ำเกี๋ยน” ชุมชนชีววิถี สูตรสำเร็จสู่ความยั่งยืน

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน 9 "บ้านน้ำเกี๋ยน" ชุมชนชีววิถี สูตรสำเร็จสู่ความยั่งยืน ชุมชนที่เกือบล่มสลายจากปัญหาหลากหลายที่รุมเร้า ..แต่วัน...

เสียงจากแผ่นดิน ตอน 7 “บ้านน้ำทรัพย์” ชุมชนแห่งการเรียนรู้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน”ตอน 7 บ้านน้ำทรัพย์ หมู่บ้านพอเพียงเหนือเขื่อนแก่งกระจาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน จ...

สารคดี เสียงจากแผ่นดิน ตอน 6 “รักษ์ป่า” พึ่งพาพระราชดำริ พัฒนาคุณภาพชีวิต

สารคดี “เสียงจากแผ่นดิน” ตอน พึ่งพาพระราชดำริ "ฟื้นฟูป่า พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างอาชีพเกษตรที่ยั่งยืน" ร่วมฟังเสียงชาวบ้าน ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่...

เสียงจากแผ่นดิน ตอน 5 ชุมชนจัดการตัวเอง ยืนหยัดอย่างแข็งแรง

เสียงจากแผ่นดิน ตอน 5 “บ้านเตย” อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ชุมชนจัดการตนเอง เร่ิมต้นจากการทำบัญชีครัวเรื่อนและนั่งถกวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันของคนในชุ...

เสียงเล็กๆ ข้างกาย ที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน “เสียงจากแผ่นดิน”

คุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้ไหม...เสียงเล็กๆ ข้างกาย ที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยิน แต่เป็นเสียงที่มีพลังในการยกระดับชีวิต และผืนดินที่ยิ่งใหญ่ ”เสีย...

ข่าวเด่นวันนี้