Home Tags แนวทาง CSR ปี”62

Tag: แนวทาง CSR ปี”62

Value x Impact แนวทาง CSR ปี”62

คอลัมน์ CSR Talk โดย พิพัฒน์ ยอดพฤติการ   ในรอบปีที่ผ่านมา ความตื่นตัวในเรื่องของการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) มีปัจจัยจากแรงขับดันหลักในสองขั้ว คือ การทำตามกระแส ทั้งที่เกิดจาก...

ข่าวน่าสนใจ