Home Tags แป้งต้านทาน

Tag: แป้งต้านทาน

ข่าวดี! วท.ทำได้ ‘แป้งต้านทาน’ เหมาะกลุ่มผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก-ผู้ป่วยเบาหวาน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 น.ส.สุนันทา ทองทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้วิจัยโครงการ “แป้งต้านทานจากแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลัง” โครงกา...

ข่าวน่าสนใจ