Home Tags แพ็กกิ้งเครดิต

Tag: แพ็กกิ้งเครดิต

โรงสีข้าวขาดสภาพคล่องหนัก แบงก์ลดเงินกู้สะเทือนนาปรัง

โรงสีข้าวทั่วไทยขาดสภาพคล่องเหตุแบงก์เหวี่ยงแห "ระงับแพ็กกิ้งเครดิต" แสนล้าน เหตุเสี่ยงสูง "กรุงไทย" แบกสินเชื่อเต็มเพดาน 5 หมื่นล้าน ไม่ปล่อยกู้เพิ่ม โรงสีภาคใต้ 50% ไม่มีเงินซื้อข้าวนาปรัง 6 แสนไร่ ...

ข่าวน่าสนใจ