หน้าแรก หัวข้อข่าว แรงงานนอกระบบ

ข่าว: แรงงานนอกระบบ

‘ไอแอลโอ’ ดันอาชีพแม่บ้านเข้าระบบ ลดกดขี่ชั่วโมงทำงาน-ค่าแรง

'ไอแอโอ' ดันอาชีพแม่บ้านเข้าระบบ ลดการกดขี่ชั่วโมงทำงาน-ค่าแรง ในเอเชียและแปซิฟิกมีแรงงานทำงานบ้านกว่า 38.3 ล้านคน เกินครึ่งทำงานโดยไม่จำกัด...

กระทรวงแรงงาน ทบทวนแผนบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ

ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2563 - 2565 สร้างโอกาสและความเสมอภา...

ปลัด 10 กระทรวง เคาะแจกเงิน 5 พัน แรงงานนอกระบบเพิ่มคนพิการ ไร้บ้าน คนชรา

10 กระทรวงเคาะเยียวยา 4 กลุ่ม ทั้งแรงงานนอกระบบ ประกันสังคม กลุ่มเกษตรกร สั่งเพิ่มกลุ่มที่มีความเปราะบาง คนพิการ-ไร้บ้าน-คนชราเข้าไปด้วย ...

แรงงานนอกระบบฟังทางนี้! กรมการจัดหางาน ปล่อยเงินกู้ยืมให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านสูงสุด 2 แสนบาท

“นางเพชรรัตน์ สินอวย” อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน มีส่วนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกำลังสำ...

ประกันสังคมบูม! แรงงานนอกระบบแห่สมัคร ม.40 กว่า 2.9 ล้านคน

“นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานให้แรงงานนอกระบบทุกสาขาอาช...

“กอช. จัดกิจกรรมเสริมการออม กระตุ้นแรงงานนอกระบบ รับสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล

“กอช. จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม กระตุ้นแรงงานนอกระบบ รับสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล และมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวั...

“บิ๊กป้อม” ถกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 60-64 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

“รองนายกฯ” พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ แรงงานนอกระบบ ปี 60 - 64 มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ให้มั่นคงทางรายได้ คุ้มครองทางสังคมอย่างทั...

ข่าวเด่นวันนี้