Home Tags โครงการปิดทองหลังพระ

Tag: โครงการปิดทองหลังพระ

พลิก “น่าน” ชนะภัยแล้ง ผลิตพืชผลป้อนตลาดใน ปท.-ตปท.

ในอดีตพื้นที่จังหวัดน่าน ถูกเรียกว่า "หุบเขาหัวโล้น" เพราะมีการลักลอบตัดไม้ทำลายพื้นที่ป่ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความแห้งแล้งเกาะกุมพื้นที่ แม้น่านจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำ จนไม่สามารถทำเกษตรกรรมเพื่อสร้า...

ข่าวน่าสนใจ