Home Tags โปรเจ็กต์นำร่อง

Tag: โปรเจ็กต์นำร่อง

ชูโปรเจ็กต์นำร่องเชื่อม CLMVT ดึงมหาดไทยขับเคลื่อนการค้าชายแดน

ความพยายามในการผลักดันโครงการนำร่อง หุ้นส่วนยุทธศาสตร์การค้าและประชารัฐเมืองคู่มิตรเพื่อธุรกิจสู่สากล (Strategic Partnership for Sister Cities) ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ร่วมกับกระทร...

ข่าวน่าสนใจ