หน้าแรก หัวข้อข่าว โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

ข่าวเกี่ยวกับ: โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

แสงสว่างแห่งความปีติ ‘SCG+บ้านแพ้ว’ ผ่าต้อชาวเมียนมา

ต้องยอมรับว่าแนวทางหลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี โดยเฉพาะเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 12 กลุ่ม ซึ่งมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เอส...

ร.พ.บ้านแพ้ว ตรวจสุขภาพตา พนักงานเครือมติชน

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดย แพทย์หญิงปวีณ์พร นิศารัตน์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน แพทย์หญิงดวงรัตน์ นิรุตติศาสน์ จักษุแพทย์ผู...

ติดตามเรา

ข่าวน่าสนใจ