Home Tags โรงแรมภูเก็ต

Tag: โรงแรมภูเก็ต

กำลังซื้อประเทศไทย ฝากไว้กับ “คนจีน”

คอลัมน์ สามัญสำนึก โดย สุดใจ ชาญชาตรีรัตน์   สถานการณ์กำลังซื้อของประเทศไทยในยามนี้ ที่ทั้งผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่ต่างประสานเป็นเสียงเดียวกันว่า "ซบเซา" เพราะนอกจากปัญหาจากกำลังซื้อข...

ข่าวน่าสนใจ