Home Tags ไก่ไข่

Tag: ไก่ไข่

Mr.ไก่-ไข่เร่งแก้ปมราคา ลดนำเข้าปู่ย่าพ่อแม่พันธุ์

"สมชวน" Mr.ไก่เนื้อ-ไก่ไข่ เดินหน้าแก้ปมราคาไข่ไก่ให้มีเสถียรภาพ พร้อมเร่งยกระดับมาตรฐานสินค้าไก่ ไร้สารเร่งการเจริญเติบโต ปลอดยาปฏิชีวนะตกค้าง นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์...

ข่าวน่าสนใจ