หน้าแรก หัวข้อข่าว ไทยพัฒน์

ข่าว: ไทยพัฒน์

ไทยพัฒน์ เปิดตัว “SDC” ดันไทยขึ้นผู้นำข้อมูลความยั่งยืน

จากฐานข้อมูล "GRI Sustainability Disclosure Database (SDD)" ขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI...

ESG100 ไทยพัฒน์ ปี”62 พัฒนา บจ.ไทยสู่การลงทุนยั่งยืน

เนื่องจากกระแสการลงทุนที่ยั่งยืนทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเห็นได้จากตัวเลขการลงทุนในกลุ่มนี้ที่มีเม็ดเงินเพิ่มขึ้นจาก 22.89 ล้านล้านเห...

ไทยพัฒน์ เผย ESG100 พร้อมจัดอันดับกองอสังหาฯ, REITs และโครงสร้างพื้นฐานเป็นปีแรก

สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance...

ข่าวเด่นวันนี้