Home Tags ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

Tag: ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

“SCBLIFE” สร้างสุข สนับสนุนพนักงานรักษ์สุขภาพ

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันคนวัยทำงานมีแนวโน้มเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมเพิ่มขึ้น เพราะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันละ 8 ชั่วโมง โดยเฉพาะการนั่งผิดวิธี และไม่มีการขยับปรับเปลี่ยนอิริยาบถ นอกจากนั้น จากพฤติกรรมการดำเนิ...

SCBLIFE จัดกิจกรรม Active Club ปลุกพลังความสำเร็จ

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE  โดย นายธนวุธ กิติยานุภาพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส นางเยาวเรช วิบูลย์ศิริทัศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และนายพิษณุพงษ์ โพธิพิ...

การบริหารการเปลี่ยนแปลง “SCBLIFE” ขับเคลื่อนองค์กรยั่งยืน

ต้องยอมรับว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ทั้งยังส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีอยู่เดิม ดังนั้นธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จเมื่อหลายสิบปีก่อนจึงเ...

อยากซื้อประกันราคาถูก! ต้องมางาน “วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 20” แล้วพบกัน 13-14 ก.ค.นี้ ที่เซ็...

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน พร้อมด้วยกองทุนประกันชีวิต รวมพลังจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2...

SCBLIFE ฉลองวันแห่งเกียรติยศตัวแทนยิ่งใหญ่ Annual Awards 2019

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE  โดยนายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ รองประธานกรรมการ นายเสถียร เลี้ยววาริณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสหพล  พลปัถพี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหา...

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต แต่งตั้งซีอีโอ สายงานทรานส์ฟอร์เมชั่น

ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตรุดภารกิจขับเคลื่อนองค์กรเติบโตแข็งแกร่ง แต่งตั้ง เทียน ชอน ฉั่ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรานส์ฟอร์เมชั่น กรุงเทพฯ : 15 กุมภาพันธ์ 2562 : บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกั...

เปลี่ยนภายในสู่ภายนอก “SCBLIFE” ปลูกจิตสำนึกการให้

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตประจำวัน องค์กรธุรกิจนอกจากจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว ยังต้องเตรียมความพร้อมให้บ...

SCBLIFE ประกาศแต่งตั้ง “เสถียร เลี้ยววาริณ” นั่งคุมบังเหียนคนใหม่

บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE ประกาศแต่งตั้ง นายเสถียร เลี้ยววาริณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา นายเสถียร เลี้ยววาริณ จะเข...

ข่าวน่าสนใจ