Home Tags ไม่ตอบโจทย์

Tag: ไม่ตอบโจทย์

เครือข่ายองค์กรเด็กฯ ชี้นโยบายพรรคการเมืองไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาเด็กไทย สร้างความเหลื่อมล้ำในเด็ก

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่เดอะฮอล์บางกอก หลักสี่ กรุงเทพฯ เครือข่ายองค์กรด้านเด็กและเยาวชน 30 องค์กร เปิดเวทีวิพากษ์นโยบายพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน โดย นายวันชัย พูลช่วย ผู้ประสานงาน...

ข่าวน่าสนใจ