Home Tags 70 ปี เกาหลีเหนือ

Tag: 70 ปี เกาหลีเหนือ

70 ปี เกาหลีเหนือ…ไร้โชว์ขีปนาวุธข้ามทวีป (ภาพชุด)

70 ปี เกาหลีเหนือ....สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือประกาศตั้งประเทศเมื่อ 9 ก.ย. ปี 2491 เป็นระยะเวลา 3 ปีหลังจากรัสเซียและสหรัฐตกลงแบ่งคาบสมุทรเกาหลีกันในวันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ส...

ข่าวน่าสนใจ