Home Tags Desoxy-D2PM

Tag: desoxy-D2PM

เตือน! พบสารออกฤทิธิ์ใหม่ในอาหารเสริมคุมน้ำหนัก เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึง การเฝ้าระวังการปนปลอมของ desoxy-D2PM วัตถุออกฤทธิ์ใหม่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนัก ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ไม่เคยพบ ในประเทศไทยมาก่อน และพบครั้...

ข่าวน่าสนใจ