Home Tags Fund Flow

Tag: Fund Flow

จัดพอร์ตรับ Fund Flow ไหลเข้า

คอลัมน์ เติมความคิดพิชิตการลงทุน โดย เอกภาวิน สุทราภิชาติ บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ในเดือนพฤษภาคม 2562 ได้ปรับตัวลดลง 3.18% เทียบกับเดือนก่อนหน้า (MOM...

เหลียวหลังแลหน้า Fund Flow ในตราสารหนี้ไทยปี 2561

คอลัมน์ สถานีลงทุน โดย ศิรินารถ อมรธรรม สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจในโลกมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ผ่านกลไลต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญและสามารถเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาอั...

ข่าวน่าสนใจ