Home Tags GSB Startup Academy

Tag: GSB Startup Academy

ออมสินปลื้มผลงานเสือคืนถิ่นสิงห์คืนถ้ำ หลังร่วมมือสานพลังมหาวิทยาลัย-ชุมชน พัฒนาศก.ฐานราก

ธนาคารออมสินเผยผลสำเร็จความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและชุมชน ในการร่วมคิดร่วมทำนำวิทยาการสมัยใหม่ไปผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลักดันให้ประชาชนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาอาชีพอยู่ตลอดเวลา ยกระดับก...

ข่าวน่าสนใจ