Home Tags Naiise

Tag: Naiise

หนุนโลคอลโกอินเตอร์ สิงคโปร์เปิดบ่มเพาะกลางทำเลทอง

เป็นเวลาเกือบ 5 ปีแล้วที่รัฐบาลนี้ได้ผลักดัน "ดิจิทัลไทยแลนด์" ทั้งผนวกเข้าเป็นยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาขับเคลื่อนภารกิจนี้ "depa" สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นหนึ่งในนั้น ...

ข่าวน่าสนใจ