Home Tags OKRs (objective key results)

Tag: OKRs (objective key results)

“OKRs” วิธีวัดผลแบบใหม่ ตัวช่วยธุรกิจยุคดิสรัปทีฟ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กร ซึ่งนอกจะทำให้ทราบว่าพนักงานแต่ละคนสมควรได้รับรางวัลตอบแทนในรูปเงินเดือน หรือสวัสดิการในขั้นที่สูงขึ้นหรือไม่ หรือสูงขึ้นเท่าไหร่ แต่ก...

ข่าวน่าสนใจ