Home Tags Sustainable Development Goals-SDGs

Tag: Sustainable Development Goals-SDGs

TCP ชูแผน 5 ปี ระยะ 2 มุ่งสร้างความยั่งยืน 3 มิติ

คอลัมน์ CSR Talk เมื่อไม่นานมานี้ "กลุ่มธุรกิจ TCP" ประกาศเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนธุรกิจ 5 ปี ในระยะที่ 2 โดยร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขับเ...

ข่าวน่าสนใจ