Home Tags The wOrld’s iconic masterpiece of art centralwOrld

Tag: the wOrld’s iconic masterpiece of art centralwOrld

ทำความรู้จัก 5 ศิลปินผู้อยู่เบื้องหลังงานอาร์ต “the world’s iconic masterpiece of art centralworld”

พลาดไม่ได้จริงๆ กับปรากฏการณ์อาร์ตครั้งยิ่งใหญ่ ที่งานนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แลนด์มาร์คสำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 พ...

ข่าวน่าสนใจ