Home Tags Wang Yi

Tag: Wang Yi

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ “อาเซียน-จีน”

ในวันนี้ (31 ก.ค.62) นาย Teodoro L. Locsin, Jr., รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ และ นาย Wang Yi มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างปร...

ข่าวน่าสนใจ