Home Tags Wireless Charging

Tag: Wireless Charging

แอปเปิลดัน Wireless Charging อนาคตใหม่ใน “ยุคไร้สาย”

เมื่อราวปีสองปีก่อน หัวหน้าฝ่ายออกแบบของค่ายไอที "แอปเปิล" ได้กล่าวถึง "อนาคตที่ไร้สาย"(wireless future) ของบริษัท ถือเป็นการประกาศกลาย ๆ ถึงการพัฒนาขั้นถัดไปของแอปเปิล ที่ต้องการให้อุปกรณ์ใช้งานได้โด...

ข่าวน่าสนใจ