เซ็นเทล หวั่นต้นทุนพุ่ง คุมเข้มการบริหารทุกส่วน ดันรายได้ต่อห้องพักโต 30-37%

นายกันย์ ศรีสมพงษ์

“เซ็นเทล” หวั่นต้นทุนพุ่ง คุมเข้มการบริหารจัดการทุกส่วน ทั้งด้านอาหาร พลังงาน ค่าจ้างแรงงาน พร้อมติดตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยธนาคารใกล้ชิด ตั้งเป้ารายได้ต่อห้องพักปี’66 เฉลี่ยเติบโต 30-37% อยู่ที่ 3,250 – 3,400 บาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายกันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และรองประธานฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL เปิดเผยว่าถึงแผนการดำเนินธูรกิจว่า แม้ว่าปี 2566 นี้การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงปัจจัยบวกการเริ่มเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เร็วกว่าคาด แต่ยังคงต้องติดตาม และบริหารจัดการต้นทุนอาหาร พลังงาน และค่าจ้างแรงงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการวางแผนเพื่อลดผลกระทบต่อการปรับตัวขึ้นของต้นทุนดังกล่าว เช่น การวางแผนในการเจรจาต่อรองกับผู้ขายวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง หาแหล่งวัตถุดิบทดแทน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าไฟฟ้า การจัดสรรกำลังบุคลากรวิถีใหม่ และรวมถึงแผนการจ่ายคืนเงินต้นก่อนกำหนดสำหรับเงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อลดผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

“การเติบโตของรายได้ในปี 2566 ส่วนหนึ่งมาจากการเปิดโรงแรมใหม่ โดยบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการดำเนินงานโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป” นายกันย์กล่าว

Advertisement

และคาดว่าภาพรวมปี 2566 อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (รวมโรงแรมร่วมทุน) 65% – 72% และรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ยเติบโต 30% – 37% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 3,250 – 3,400 โดยการเติบโตของห้องพักเฉลี่ยมาจากอัตราการเข้าพักที่เพิ่มขึ้น และราคาห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากโรงแรมในต่างประเทศที่เมืองดูไบและประเทศญี่ปุ่นที่ราคาเฉลี่ยสูงกว่าราคาห้องพักในประเทศไทย

นายกันย์กล่าวถึงผลประกอบการในปี 2565 ที่ผ่านมาด้วยว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 18,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% และมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ (EBITDA) รวม 4,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120% เทียบปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 398 ล้านบาท หรือเติบโต 123% (เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งขาดทุนสุทธิ 1,734 ล้านบาท)

โดยการเติบโตในปี 2565 จะมาจากทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร โดยโรงแรมในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น และส่วนหนึ่งเป็นการเติบโตจากฐานต่ำในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 โดยการเติบโตมาจากโรงแรมระดับ 5 ดาว

รวมถึงแบรนด์เซ็นทารา รีเซิร์ฟ (Centara Reserve)ทั้งในกรุงเทพฯ และแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวหลักเป็นสำคัญ สำหรับโรงแรมที่มัลดีฟส์คาดว่าผลการดำเนินงานจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน