การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษ ขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2566

เครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-200 (ER) การบินไทย

การบินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2566 เดินทางจากสองจุดบิน หาดใหญ่ นราธิวาส สู่ มะดีนะห์ เจดดาห์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดเที่ยวบินพิเศษฮัจญ์ เพื่อขนส่งผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2566

โดยในปี 2566 นี้ การบินไทยให้บริการขนส่งผู้แสวงบุญ ประมาณ 6,555 คน เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ด้วยเที่ยวบินพิเศษ ไป-กลับ รวม 23 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม-17 กรกฎาคม 2566 ออกจากประเทศไทย 2 จุดบิน ได้แก่ นราธิวาส และหาดใหญ่ เดินทางสู่ 2 จุดบินในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ได้แก่ มะดีนะห์ และเจดดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เที่ยวบินขาไป

  • เส้นทาง หาดใหญ่-มะดีนะห์ วันละ 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 21-29 พฤษภาคม 2566 และจำนวน 1 เที่ยวบิน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566
  • เส้นทาง นราธิวาส-มะดีนะห์ วันละ 2 เที่ยวบิน ในวันที่ 31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2566

เที่ยวบินขากลับ

  • เส้นทาง เจดดาห-หาดใหญ่ วันละ 1 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2566 และวันละ 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม 2566
  • เส้นทาง เจดดาห์-นราธิวาส วันละ 2 เที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2566

รายงานข่าวระบุว่า การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติสนับสนุนการจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้แสวงบุญฮัจญ์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจทั้งของรัฐบาลไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

Advertisement