“ศูนย์สิริกิติ์” ผ่านมาตรฐาน ISO20121:2012 มุ่งสู่อีเวนต์แพลตฟอร์มที่ยั่งยืน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO20121:2012 ตอกย้ำความพยายามในการเป็นอีเวนต์แพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 รายงานข่าวจากบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รับ ISO20121:2012 (Event Sustainability Management System) จาก SGS (Societe Generale de Surveillance) องค์กรชั้นนำระดับโลก

โดยมาตรฐาน ISO20121:2012 (มาตรฐานการบริหารจัดการงานอย่างยั่งยืน) มีประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2555 (ค.ศ.2012) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดงานอีเวนต์ บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมา มีการนำแนวคิดการบริหารจัดการงานอย่างยั่งยืน หรือ Event Sustainability Management มาใช้สำหรับการจัดงานระดับโลก เช่น มหกรรมกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิกในปี 2555 (2012) ที่ประเทศสหราชอาณาจักร, การแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2014 ที่ประเทศบราซิล และเอเชียนเกมส์ 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

รายงานระบุว่า การได้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจอีเวนต์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตของนโยบาย รวมถึงการวางแผนดำเนินงานใน 3 ด้านหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ


นอกจากมาตรฐาน ISO20121:2012 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านอื่น ๆ อาทิ ISO22000 (มาตรฐานระบบบริหารการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร) ISO9001 (มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ) ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้จัดงานทั้งใน และต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานการจัดงานอีเวนต์สู่ระดับสากล