สมาคมสายการบิน อ้อนรัฐต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันเครื่องบิน

สมาคมสายการบิน อ้อนรัฐต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันเครื่องบิน

สมาคมสายการบินประเทศไทย วอนภาครัฐทบทวนการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน สำหรับเส้นทางในประเทศ ให้เหตุผลเพื่อลดต้นทุน และผลกระทบค่าโดยสาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 รายงานจากสมาคมสายการบินประเทศไทยเปิดเผยว่า ตามที่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตจะกลับมาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน (excise tax) สำหรับเครื่องบินไอพ่น ในอัตรา 4.726 บาทต่อลิตร จากที่เคยมีมาตรการช่วยเหลือเรียกเก็บในอัตรา 0.20 บาทต่อลิตร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนที่สูงขึ้นของสายการบินที่ให้บริการเส้นทางในประเทศ รวมถึงการกำหนดอัตราค่าโดยสารของเเต่ละสายการบินนั้น

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ นายกสมาคมสายการบินประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมมีเเผนที่จะยื่นเรื่องให้กระทรวงการคลังทบทวนมาตรการในการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันอีกครั้ง โดยพิจารณาจัดเก็บอัตราภาษีที่ 0.20 บาทต่อลิตร หรือทยอยเพิ่มภาษีตามอัตราขั้นบันได หรือกำหนดอัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสม

เนื่องจากปัจจุบันยังคงเป็นช่วงฟื้นตัวสำคัญของธุรกิจการบิน และท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นโอกาสในการกระตุ้นส่งเสริมเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ ที่สำคัญมาตรการดังกล่าวจะช่วยควบคุมราคาค่าโดยสารภายในประเทศได้เป็นอย่างดี


ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมสายการบินประเทศไทย ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิต ในการติดตามพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลา ลดอัตราภาษีน้ำมันสำหรับเครื่องบินไอพ่น อย่างต่อเนื่อง หลังธุรกิจสายการบินและท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ยาวนานกว่า 3 ปี