ดิ เอราวัณ กรุ๊ป คว้ารางวัล Best CEO-Best CFO-Outstanding IR

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป คว้ารางวัล Best CEO-Best CFO-Outstanding IR

“ดิ เอราวัณ กรุ๊ป” คว้า 3 รางวัล Best CEO-Best CFO-Outstanding IR สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการจากเวที IAA Awards for Listed Companies 2022-2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายยูเซฟ อิล คัมริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ERW) หรือ “เอราวัณ” เปิดเผบว่า บริษัทได้รับรางวัล “Best CEO” สาขาการท่องเที่ยวและสันทนาการ จากเวที IAA Awards : Awards for Listed Companies 2022-2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้นางสาววรมน อิงคตานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน สายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้รับรางวัล “Best CFO” และ “Outstanding IR” จากเวทีดังกล่าวอีกด้วย

ทั้งนี้ รางวัล IAA Awards for Listed Companies 2022-2023 นี้ จะมอบให้แก่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการโหวตจากนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน และสถาบันการเงินต่าง ๆ จาก 34 องค์กร ในฐานะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่นควบคู่ไปกับการบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล สามารถให้ข้อมูลของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

สำหรับปีนี้ประกอบด้วยรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารจาก 11 หมวดอุตสาหกรรม ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, ทรัพยากร, เทคโนโลยีและสื่อสาร, ธุรกิจการเงิน, พาณิชย์, การท่องเที่ยวและเดินทาง, บริการ, เทคโนโลยี, สินค้าอุตสาหกรรม, สินค้าอุปโภคบริโภค, อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และธุรกิจขนาดเล็กและ เอ็ม เอ ไอ