กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่อบรมเจ้าหน้าที่ ไกด์ รับฤดูท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่คุยกับไกด์-ทัวร์ หวังป้องกันการทำผิดกฎหมาย พร้อมอบรมเจ้าหน้าที่ รองรับฤดูกาลท่องเที่ยว และสนับสนุนนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาล

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า จากการที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ โดยเริ่มจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดจีนในช่วงเทศกาลวันชาติจีนที่จะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ไปจนถึงเทศกาลตรุษจีนปี 2567

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช

โดยรัฐบาลจึงออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (โดยไม่ต้องขอวีซ่าจึงไม่มีค่าธรรมเนียม) เป็นเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คาดการณ์ว่ามาตรการดังกล่าวจะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว

กรมการท่องเที่ยวจึงเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั้ง 6 สาขา และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

รวมถึงลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในเดือนกันยายนนี้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย อันจะนำไปสู่การเสื่อมเสียภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวมีความมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวไทยในช่วงไฮซีซั่น และผลจากนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาล กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และฟื้นตัวจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 โดยเร็ว

พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีน้ำใจ และคอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด้วยมิตรไมตรี รวมถึงอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก