โซเชียลมีเดียดาต้า เผยทัวริสต์สุดเซ็ง คนล้น “กระบี่”

“ศิเวก สัจเดว” ผู้ก่อตั้งบริษัทไมนด์ทรี กล่าวถึงผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยในไตรมาสที่ 1 จากแหล่งข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social media data)

พบว่า ไตรมาส 1 ปี 2561 นักท่องเที่ยวมีทัศนคติต่อเมือง “เชียงใหม่” เป็นบวกมากที่สุด 56% และมีทัศนคติเป็นบวกเพิ่มขึ้นสูงสุดจากทุกเมืองหลักเมื่อเทียบจากไตรมาส 4 ปี 2560

ขณะที่ “พัทยา” และ “ภูเก็ต” เป็น 2 เมืองที่นักท่องเที่ยวมีทัศนคติเป็นบวกน้อยสุด 46% และ 50% ตามลำดับ ส่วน “กระบี่” เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวมีทัศนคติเป็นลบเพิ่มขึ้นสูง เมื่อเทียบจากไตรมาส 4 ปี 2560

Advertisement

โดยหัวข้อที่นักท่องเที่ยวพูดถึงในโซเชียลมีเดีย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ “การกระจุกตัว” ของนักท่องเที่ยว เช่น แถบไร่เลย์ เกาะพีพี สระมรกต รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สนามบิน รองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เพียงพอ อาจส่งผลต่อ “อัตลักษณ์” ของกระบี่ ที่ต้องการโปรโมตว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สงบ แต่นักท่องเที่ยวเริ่มนำไปเปรียบเทียบว่าไม่ต่างจากภูเก็ตแล้ว

ในการวิเคราะห์ความเห็นนักท่องเที่ยวต่อโครงสร้างพื้นฐาน สนามบิน และการเชื่อมต่อทางอากาศ ได้ข้อสรุปว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีทัศนคติเป็นบวกต่อสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ที่ได้ประกาศเปิดเที่ยวบินใหม่เชื่อมต่อสู่สนามบินอู่ตะเภา บินตรงจากเมืองโดฮา เพื่อเป็นศูนย์กลาง (hub) ในการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวพัทยา

ส่วนทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่ออาหารและร้านอาหารของประเทศไทย ในไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่า กระแสของ “ข้าวซอย” เป็นที่น่าสนใจมาก

Advertisement

เนื่องจากทำให้ทัศนคติของนักท่องเที่ยวเป็นบวกต่ออาหารไทย โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากผู้กำกับชื่อดัง “Phil Rosenthal” ได้เปิดตัวรายการสารคดีอาหาร “Somebody Feed Phil” ผ่าน Netflix ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชม กระทั่งเกิดเป็นกระแสให้คนอเมริกันมีการเข้าไปค้นหาข้อมูลสูตรการทำข้าวซอยจาก Google เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียว