การบินไทย แจ้งผู้โดยสารขอคืนเงินค่าตั๋ว สามารถตรวจสถานะได้แล้ว

เครื่องบินแบบโบอิ้ง 787-800 การบินไทย
ที่มาภาพ​ : การบินไทย

การบินไทยแจ้งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารก่อนวันที่ 14 กันยายน 2563 ได้แล้ว พร้อมแจ้งเตือนผู้ที่ถือ Travel Voucher ที่หมดอายุสิ้นปีนี้ ให้ยื่นขอคืนเงินออนไลน์ด่วน

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทขอเรียนให้ผู้โดยสารทราบว่า ผู้โดยสารหรือเจ้าหนี้ที่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ก่อนวันที่ 14 กันยายน 2563 พร้อมเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท สามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร หรือบัตรกำนัลเดินทางผ่านเว็บไซต์ของการบินไทย

หากท่านยังไม่ได้นำส่งข้อมูลเบอร์ติดต่อ รวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร ทางบริษัทไม่สามารถดำเนินการคืนเงินให้ท่านได้ โดยในเว็บไซต์จะแสดงสถานะของการคืนเงินว่าดำเนินการแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ รวมถึงการขอข้อมูลผู้โดยสารเพิ่มเติม

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะดำเนินการคืนบัตรโดยสารที่มีการยื่นในระบบ ก่อนที่จะเข้าแผนฟื้นฟู โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

นอกจากนี้ ผู้ที่ถือบัตรกำนัลเดินทาง (Travel Voucher) ที่จะหมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ ให้ยื่นเรื่องขอคืนเงินออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและบัญชีธนาคาร ภายใน 31 มกราคม 2567 เพื่อบริษัทจะเร่งดำเนินการคืนเงินให้ภายใน 90 วัน


โดยช่องทางการขอคืนเงินคือ เข้าหน้าเว็บไซต์ของการบินไทย ให้ดูในส่วนด้านล่างของเว็บไซต์ เรื่อง บริการช่วยเหลือ (Assistance) สามารถคลิกที่นี่ และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)