“พัชรวาท“ มอบรางวัล 8 นักท่องเที่ยว เก็บตราประทับอุทยานครบ 156 แห่งทั่วไทย

“พัชรวาท” มอบรางวัลนักท่องเที่ยวสะสมแสตมป์อุทยานครบ 156 แห่งทั่วไทย จี้เร่งพัฒนาเข้าอุทยานผ่าน e-ticket

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานพิธีตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับคณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โดยได้มอบข้อสั่งการในการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการแก้ไขปัญหาที่ดิน ให้เร่งรัดการจัดทำแผนผังแปลงที่ดินประชาชนในเขตป่าอนุรักษ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 2 ปี

2. ด้านแก้ไขปัญหาสัตว์ป่า เช่น การแก้ไขปัญหาช้างป่าและลิง ที่ส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้ความสำคัญการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า

3.ด้านการท่องเที่ยว ให้มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว พัฒนาระบบการซื้อบัตรผ่าน เข้าใช้บริการ การจองที่พัก และบริการอื่น ๆ ของอุทยานแห่งชาติไว้ในระบบเดียวกัน อาจมีทั้งรูปแบบ Mobile application และทาง Website เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย

โดยให้เร่งดำเนินการ ระบบ E-National Park หรือโครงการยกระดับการบริหารจัดการงานบริการประชาชนแบบครบวงจรของกรมอุทยาน ด้วยระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้แล้วเสร็จครบทุก อุทยานแห่งชาติภายใน 1-2 ปี นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวก นำมาซึ่งความโปร่งใส ยังรวมไปถึงการพัฒนาอุทยานให้ทัดเทียมกับอารยะประเทศ

โอกาสนี้ นายมอบของรางวัลให้นักท่องเที่ยว 8 ราย ที่สะสมตราประทับอุทยานแห่งชาติในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ Passport to Thailand National parks ครบทั้ง 156 แห่ง และมอบรางวัลพิเศษ พร้อมของที่ระลึก ได้แก่

1. ตราประทับพิเศษ เพื่อเป็นตราที่ระลึกสุดท้ายในหนังสือเดินทางท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ

2. รางวัลบัตรประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ สำหรับเข้าอุทยานแห่งชาติฟรี ระยะเวลา 1 ปี และบ้านพักฟรี จำนวน 2 ครั้ง