กระทรวงท่องเที่ยวฯ ร่วมประชุมเอเปค มุ่งพัฒนาแผนด้านการท่องเที่ยว

กระทรวงท่องเที่ยวฯ ร่วมประชุม เอเปค

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่วมประชุมคณะทำงานการท่องเที่ยวเอเปค “มุ่งติดตาม-ประเมินผล-พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว”

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมงคล วิมลรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจไทย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 63 (63rd APEC Tourism Working Group Meeting หรือ TWG63) โดยมีผู้แทนจากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปชิฟิก เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์วัฒนธรรม Vidawasi เมืองกุสโก สาธารณรัฐเปรู โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567

โดยมีสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้

1) รับทราบและติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเอเปค พ.ศ. 2563-2567

2) ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเอเปค พ.ศ. 2563-2567 และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน

Advertisment

และ 3) พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเอเปคฉบับใหม่ พ.ศ. 2568-2572

ทั้งนี้ ผลการประชุมดังกล่าวจะได้นำเสนอต่อ รมว.ท่องเที่ยวเอเปคในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 12 ต่อไป