นักท่องเที่ยวออสเตรเลียโตขึ้น 16% ขณะที่จีนยังครองอันดับ 1

นักท่องเที่ยว

ตลาดนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเข้าไทยเพิ่มขึ้น 16% เผยภาพรวมต่างชาติเข้าไทยแล้ว 16 ล้านคน ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองแชมป์อันดับ 1

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2567 นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะไกล (Long Haul) กลับมาฟื้นตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.05 จากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.24

อย่างไรก็ตาม จากการสิ้นสุดวันหยุดต่อเนื่องทางศาสนา ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short Haul) อาทิ มาเลเซียและอินเดีย ที่เป็นกลุ่มตลาดหลัก ชะลอตัวการเดินทางลง ส่งผลให้ในภาพรวมสัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาทั้งสิ้น 640,747 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 16,615 คน หรือร้อยละ 2.53 คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 91,536 คน

โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน (126,639 คน) มาเลเซีย (90,503 คน) อินเดีย (45,978 คน) เกาหลีใต้ (29,256 คน) และเวียดนาม (27,025 คน) โดยนักท่องเที่ยวจีน เกาหลีใต้ และเวียดนาม มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 8.83 ร้อยละ 1.21 และร้อยละ 0.84 ตามลำดับ ในขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซียและอินเดีย มีการปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ร้อยละ 17.78 และร้อยละ 6.59

Advertisment

สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาทรงตัว โดยมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การมีมาตรการ Ease of Traveling ของรัฐบาล ช่วยเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทางสู่ไทย

อาทิ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน และการยกเว้นบัตรตม.6 ในด่านทางบก 8 ด่าน แก่นักท่องเที่ยวมาเลเซียและลาว

อย่างไรก็ดี ภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 67 พบว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-23 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 16,841,453 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 795,002 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน (3,306,178 คน) มาเลเซีย (2,343,900 คน) อินเดีย (998,448 คน) รัสเซีย (904,551 คน) และเกาหลีใต้ (904,159 คน)