อพท.ลงพื้นที่เมืองเก่าน่าน ชวนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 -5 ส.ค.60 ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจออนไลน์รายงานว่า นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) กล่าวระหว่างพาผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนใน จ.น่าน ว่า องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่พิเศษ โดยอาศัยศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความจริงแท้ของชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เชิดชูคุณค่าของวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และยังสร้างแรงจูงใจนักท่องเที่ยวอยากเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น

“คนที่มาเยือนไม่ได้มองเห็นน่านเป็นแค่เมืองเล็กๆ ที่ต้องอนุรักษ์ แต่นักท่องเที่ยวยังสามารถมีส่วนร่วมในชุมชน และสามารถเล่าในสิ่งที่ตัวเองอนุรักษ์ได้ และเราไม่ได้นำเสนอจังหวัดน่านในเรื่องของมูลค่า แต่เราเสนอในเรื่องของคุณค่าที่ต้องเข้าใจและยกย่องในความเป็นเมืองน่าน” ประธาน กพท.กล่าว

ด้านทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ระบุว่า การพัฒนาชุมชนในพื้นที่พิเศษนั้นจะมุ่งเน้นการนำวิถีชีวิต และสร้างวิสัยทัศน์ให้นักท่องเที่ยวมีประสบการณ์ร่วมในพื้นที่ และยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์จองชุมชุนให้มีเอกลักษณ์และความโดดเด่น โดย อพท.จะช่วยเหลือในด้านของงบประมาณ และให้องค์ความรู้ในการต่อยอดสร้างสรรค์

ขณะที่ผู้นำชุมชนทำโคมมะเต้า โคมส่องสว่างเอกลักษณ์ จ.น่าน ณ บ้านม่วงตึ๊ด กล่าวว่า ชุมชนแห่งนี้ร่วมกลุ่มกันได้ประมาณ 1 ปีแล้ว โดยเป็นการรวมกลุ่มคนในชุมชนมาใช้เวลาว่างมาร่วมผลิตโคมไฟ อีกทั้งยังมีการสอน และให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ลองทำได้ด้วยตนเอง โดยคิดค่าใช้จ่ายในการทำโคมทั้งหมดที่ 400 บาท ซึ่งสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนเป็นอย่างดี

“โคมหนึ่งอันนั้นใช้เวลาทำประมาณ 3 ชั่วโมง โดยจะใช้ไม้ข้าวหลามมาเหลาและทำเป็นโครง ซึ่งจะใช้ทั้งหมด 16 อัน นำมาประกอบกันเป็นรูปร่าง จากนั้นนำมาประดับด้วยกระดาษสาที่มีลวดลายประจำยามเฉพาะของเมืองน่าน”

ส่วนตัวแทนชุมชนวัดมหาโพธิ์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องของการแกะสลักพระไม้ ซึ่งดำเนินการมาได้ 3-4 ปีแล้ว โดยแม่ชีเพลินจิต พ่วงเจริญ อดีตหัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ เปิดเผยว่า หลังจากที่ อพท.เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มในชุมชนถึง 2 พันคนต่อปี และยังทำให้เศรษฐกิจในชุมชนโตขึ้นถึง 80 เปอร์เซ็นต์

“ส่วนมากนักเที่ยวที่มานั้นจะเป็นคนไทยมากกว่าชาวต่างชาติ โดยจะมาเป็นหมู่คณะ ซึ่งที่วัดก็จะมีกิจกรรมการแกะสลักพระไม้ใหเทักท่องเที่ยวได้ลงมือทำ คิดราคาคนละ 800 บาท”

ทั้งนี้ อพท.ได้พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน 6 กิจกรรม ได้แก่ เรียนรู้การทำโคมไฟ บ้านม่วงตึ๊ด , เรียนรู้การแกะสลักพระไม้ วัดมหาโพธิ์, เรียนรู้การทำตุงค่าคิง ชุมชนวัดพระเกิด, เรียนรู้การปักผ้าหน้าหมอน โฮงเจ้าฟองคำ, เรียนรู้การทำผ้าห่มตาโก้ง บ้านนาซาว และเรียนรู้การจักสาน บ้านต้าม

Advertisement

อย่างไรก็ตาม อพท.มั่นใจว่าประโยชน์ของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นี้จะสามารถเป็นเครื่องมือให้ชุมชนได้มีโอกาสในการใช้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของพื้นที่กำหนดทิศทางการท่องเที่ยว พร้อมกับสร้างสรรค์ต่อยอดกิจกรรมให้ชุมชนได้เป็นอย่างดี