“แอร์บีแอนด์บี” พร้อมร่วมมือรัฐแก้กฎหมายที่พักระยะสั้น

“แอร์บีแอนด์บี” ยันพร้อมเข้าหารือหน่วยงานภาครัฐของไทย เร่งผลักดันแก้กฎหมายเกี่ยวกับการเช่าที่พักระยะสั้นในไทย รับกระแสโมเดลธุรกิจใหม่ หวังตามรอยญี่ปุ่นซึ่งออกกฎหมายใหม่ให้การปล่อยเช่าที่พักส่วนบุคคลระยะสั้นเป็นเรื่องถูกกฎหมายแล้ว

นางมิช โคห์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอร์บีแอนด์บี เปิดเผยว่า แอร์บีแอนด์บีมีความพร้อมในการเข้าหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เรื่องกฎหมายรวมถึงระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ เกี่ยวกับการเช่าที่พักระยะสั้นในไทย เพื่อให้เจ้าของที่พักให้บริการได้อย่างถูกกฎหมาย พร้อมหนุนการดำเนินงานต่าง ๆ เต็มที่ เช่น เครื่องมือต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มที่สามารถพัฒนาให้เรียกเก็บภาษีนักท่องเที่ยวหรือภาษีของแต่ละท้องถิ่นจากผู้เข้าพักเพิ่มเติมจากค่าบริการที่พัก

ขณะที่การจัดเก็บภาษีเงินได้จากเจ้าของที่พักซึ่งอยู่ในระบบของแอร์บีแอนด์บีนั้น บริษัทได้ส่ง statement เงินได้ในแต่ละปีให้เจ้าของที่พักนำไปดำเนินการชำระภาษีด้วยตนเองอยู่แล้ว นอกจากนี้แอร์บีแอนด์บียังมีช่องทางออนไลน์ในระบบให้เจ้าของที่พักสามารถส่งรายชื่อผู้เข้าพักถึงสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย

“แอร์บีแอนด์บีใช้โมเดลธุรกิจใหม่ แม้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าที่พักระยะสั้นของไทยจะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบัน แต่เชื่อว่าในเร็ว ๆ นี้จะมีการปรับเปลี่ยน เหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาและหลาย ๆ ประเทศในทวีปยุโรป เพื่อให้เจ้าของที่พักสามารถให้บริการแบบถูกกฎหมาย ก้าวต่อไปที่แอร์บีแอนด์บีจะเดินหน้าคือภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ตลาดการให้เช่าที่พักระยะสั้นกำลังเติบโตอย่างมาก

นางมิชกล่าวต่อไปว่า หลังจากญี่ปุ่นเป็นชาติแรกในเอเชียที่ได้ดำเนินการออกกฎหมายใหม่ให้การปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคลระยะสั้นเป็นเรื่องถูกกฎหมาย (มีผลบังคับใช้เมื่อกลาง มิ.ย. ที่ผ่านมา) โดยแอร์บีแอนด์บีเตรียมลงนามบันทึกเอ็มโอยูกับมณฑลต่าง ๆในประเทศจีนและแคว้นต่าง ๆ ในอินเดียเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวร่วมกันต่อไป

Advertisment

โดยในช่วงที่ผ่านมาแอร์บีแอนด์บีได้พยายามนำเสนอข้อมูลแก่ภาครัฐเกี่ยวกับผลกระทบเชิงเศรษฐกิจว่าแอร์บีแอนด์บีสร้างประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นและภาคการท่องเที่ยวไทยมากแค่ไหน ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าของที่พักในไทยอยู่ในระบบแอร์บีแอนด์บีกว่า 61,400 ราย

แล้ว ขณะที่สถิติเมื่อปี 2560 มีจำนวนผู้เข้าพักในไทยกว่า 1.2 ล้านคน เติบโต 66% เมื่อเทียบกับปีก่อน สร้างรายได้ให้กับเจ้าของที่พักในไทยรวมกว่า 4,000 ล้านบาท โดยเจ้าของที่พักมีรายได้เฉลี่ยผ่านแอร์บีแอนด์บีที่ 67,000 บาท จากการให้เช่าที่พัก 29 คืนต่อปี

นอกจากนี้ เจ้าของที่พักในกรุงเทพฯ ยังมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงบ้านพักและเริ่มต้นธุรกิจใหม่รวม 175 ล้านบาท และกว่า 88% ของเจ้าของที่พักในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นอกแหล่งท่องเที่ยวทั่วไป นอกจากนี้ในภาพรวมของทั้งประเทศยังมีโรงแรมแบบบูติคและโรงแรมขนาดเล็กสมัครเข้ามาอยู่ในระบบของแอร์บีแอนด์บีมากขึ้นด้วย

“เราเชื่อว่าธุรกิจของแอร์บีแอนด์บีไม่ได้เป็นภัยต่อโรงแรมในไทย เนื่องจากปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยเติบโต 9% ในเชิงจำนวน และเติบโต 12% ในเชิงรายได้ และภาพของธุรกิจท่องเที่ยวได้กระจายและสร้างส่วนแบ่งให้กับทุกคนได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันภาคธุรกิจโรงแรมเองก็มีการเติบโตแบบเข้มแข็งในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เราสามารถทำงานร่วมกับโรงแรมรายย่อยได้มากขึ้น เพื่อให้โรงแรมเหล่านี้สามารถเชื่อมเข้าหาลูกค้าจากต่างประเทศได้มากขึ้น” นางมิชกล่าว