ทีเส็บชูไมซ์หนุนเศรษฐกิจชุมชน กระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น

ทีเส็บจับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” นำอุตสาหกรรมไมซ์ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน พร้อมพัฒนาจุดหมายใหม่ในการรองรับงานประชุมฝึกอบรม รับนโยบายรัฐบาลในการใช้อุตสาหกรรมไมซ์สร้างรายได้เพิ่มและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ทีเส็บในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการจัดประชุม งานแสดงสินค้า และการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล หรืออุตสาหกรรมไมซ์ มีแผนส่งเสริมและพัฒนาแหล่งศึกษาดูงานใหม่ ๆ ในประเทศ จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” ขึ้น โดยจะทำการคัดเลือกชุมชนสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นจุดหมายใหม่สำหรับธุรกิจไมซ์ รองรับการจัดงานประชุม ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมเรียนรู้ รวมถึงใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกผลักดันให้เกิดการจับคู่ธุรกิจสินค้าในชุมชนกับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุมชนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกหลักอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างรายได้เพิ่ม ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะในเมืองรองและชุมชนรายย่อย

นายจิรุตถ์กล่าวว่า โครงการไมซ์เพื่อชุมชนนี้เป็นความร่วมมือกันเป็นครั้งแรกระหว่างทีเส็บและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการที่จะช่วยกันส่งเสริมและพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนสหกรณ์อันประกอบด้วยสมาชิกเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยทีเส็บจะเชิญชวนภาคีพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายอนาคตไทยเข้ามาร่วมพัฒนาต่อยอดกับชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการจัดประชุม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การอุดหนุนสินค้าพื้นถิ่น การเข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริม


ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตลอดจนการเข้าไปแบ่งปันความรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต

“เราได้จัดกิจกรรมแฟมทริปเปิดตัวโครงการ “ไมซ์เพื่อชุมชน” โดยเชิญชวนผู้แทนองค์กรธุรกิจจากเครือข่ายอนาคตไทยและสื่อมวลชนจำนวน 60 ราย เดินทางไปเยี่ยมชมความพร้อมของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด จ.เพชรบุรี ในฐานะแหล่งศึกษาดูงานและสถานที่จัดกิจกรรม “ไมซ์เพื่อชุมชน” เป็นการนำร่อง และทำการคัดเลือกรวบรวมชุมชนสหกรณ์ที่มีศักยภาพจำนวน 35 แห่ง จัดทำเป็นคู่มือสถานที่จัดงานไมซ์เพื่อชุมชน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้” นายจิรุตถ์กล่าว


และว่า หลังจากนั้นมีแผนจะจัดทำแคมเปญสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ไปยังองค์กรธุรกิจ สถาบันต่าง ๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการจัดประชุม ศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ พร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรม Table Top Sales จับคู่เจรจาธุรกิจสินค้าในชุมชนกับองค์กรธุรกิจต่าง ๆ จากเครือข่ายอนาคตไทย และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำร่องให้เกิดการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาต่อไปด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ