บางกอกแอร์เวย์ส ลงทุนตั้งบริษัทใหม่ ทำธุรกิจสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทยย่อยแห่งใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และบริษัทย่อยคือบริษัทบางกอกแอร์เวยส์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ100