“กรมการท่องเที่ยว” เรียกไกด์ทั่วประเทศรายงานตัวการเปลี่ยนผ่านตาม พ.ร.บ.ใหม่

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า พระราชบัญญติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของมัคคุเทศก์จากเดิม เพื่อสอดรับกับสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปและขยายพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กรมการท่องเที่ยวจึงมีหนังสือแจ้งไปยังมัคคุเทศก์กว่า 70,000 คน ทั่วประเทศให้มารายงานตัว

ทั้งนี้ เพื่อสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของมัคคุเทศก์ทุกภาษาที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมชี้แจงการแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ใหม่ เกณฑ์ในการต่ออายุใบอนุญาต และการฝึกอบรมเพื่อวางแผนในการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ต่อไปในอนาคต ประกอบกับก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ บางภาษาไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

การรายงานตัวครั้งนี้จะทำให้ทราบจำนวนของมัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่จริง และเป็นข้อมูลให้สถานศึกษาสามารถวางแผนผลิตมัคคุเทศก์ ได้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
กรมการท่องเที่ยวกำหนดรับรายงานตัวมัคคุเทศก์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยสามารถขอรับและยื่นแบบรายงานตัวด้วยตนเองได้ที่สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว เขตปทุมวันสนามกีฬาแห่งชาติ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา ทั้ง 15 สาขา และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัดในวันและเวลาราชการและแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรมัคคุเทศก์ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) จำนวน 1 ฉบับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ