ครม. ไฟเขียวยกเลิกค่าธรรมเนียม VOA เพิ่ม 4 ประเทศ -กลุ่มไม่ต้องขอวีซ่าอยู่ไทยได้ 30 วันเพิ่มอีก 7 ประเทศ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวของด่านตรวจคนเข้าเมือง  (Visa On Arrival : VOA) เพิ่มอีก 4 ประเทศ ได้แก่ เม็กซิโก วานูอาตู นาอูรู และจอร์เจีย ทำให้ประเทศที่ได้รับสิทธิ์ VOA ในตอนนี้รวมแล้วมี 18 ประเทศ บวกอีกหนึ่งประเทศเศรษฐกิจไต้หวัน

นอกจากนั้นยังได้มีการเพิ่มอีก 7 ประเทศ ใน ผ.30 (ประเทศที่สามารถเที่ยวในไทยได้ 30 วัน ผ่านพาสปอร์ตได้ทันทีโดยไม่ต้องขอ Visa) ได้แก่ ลัตเวีย ลิทัวเนีย ซานมารีโน อันดอร์รา ยูเครน มัลดีฟส์ และมอริเชียส

ทั้งนี้ได้ยกเลิก VOA 15 ประเทศ ได้แก่ โอมาน เช็ก ฮังการี โปแลนด์ ลิกเตนสไตน์ เอสโตเนีย สโลวีเนีย สโลวัก ลัตเวีย ลิทัวเนีย ซานมารีโน อันดอร์รา ยูเครน มัลดีฟส์ และมอริเชียส เนื่องจากประเทศเหล่านี้ได้รับทั้งสิทธิ VoA และสิทธิ์ ผ.30 จึงทำการยกเลิกให้เหลือเพียงสิทธิ คือ ผ.30 ซึ่งเป็นสิทธิที่ดีกว่า VOAและจีน