ก.ท่องเที่ยวฯ เตรียมพร้อมทำ MOU การจัดการแข่งขันรถจยย.ชิงแชมป์โลกรายการ “โมโต จีพี”

ก.ท่องเที่ยวฯ เตรียมความพร้อมทำ MOU การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี เร่งปลุกเศรษฐกิจ 300 ล้าน หวังปั้นเมืองเด่นด้านกีฬา

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกรู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561-2563 (3ปี) โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม โดยระบุว่าจากนี้เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561-2563 แล้ว โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน ปีละ 100,000,000 บาท รวม 3 ปี เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บาท และให้จัดหางบประมาณจากภาคเอกชนมาสมทบในการจัดการแข่งขัน และให้ดำเนินการตามความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักงบประมาณ และสำนักงานอัยการสูงสุด

ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการเตรียมการจัดพิธีลงนามในสัญญาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ เป็นประธาน รวมทั้งเห็นชอบ (ร่าง) โครงสร้างคณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกรายการ โมโต จีพี ประจำปี 2561-2563 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน และมี ผู้ว่าการ กกท. เป็นกรรมการและเลขานุการ

“นโยบายของรัฐบาลเน้นให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ การแข่งขันกีฬาระดับชาติ ปลุกศักยภาพของจังหวัดใดๆก็ตาม ที่มีความพร้อมในการเป็น Sport City โดยขณะนี้เมืองบุรีรัมย์มีความโดดเด่นหลายด้าน รวมทั้งสามารถเป็นเมืองกีฬามาราธอนได้ โดยนโยบายเราต้องการทำให้มิติของกีฬาถูกพัฒนาไปเป็นกีฬาเพื่อคนทุกคน ( Sport for All)”นางกอบกาญจน์ กล่าว

นางกอบกาญจน์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบเรื่องความร่วมมือและความพร้อมของสนามแข่งขัน ซึ่งจะใช้ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสนามแข่งขัน ซึ่งได้รับการยกย่องจากวงการมอเตอร์สปอร์ต ทั้ง

ประเภทรถยนต์ทางเรียบและรถจักรยานยนต์ทางเรียบ ผ่านการรับรองให้เป็นสนามระดับ เอฟไอเอ เกรด 1 ของสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติ สามารถจัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวัน และถูกรับรองให้เป็นสนามระดับ เอฟไอเอ็ม เกรด เอ ของสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ สามารถจัดการแข่งขันโมโตจีพีได้