“ธนะศักดิ์”เสนอคลังเพิ่มวงเงิน-ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนภาษีหนุนท่องเที่ยว

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 6 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการกีฬา ครั้งที่ 2/2560 ถึงมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวว่า ได้เสนอกระทรวงการคลังไปใหม่ว่าขอใช้อัตรา 20,000 บาทสำหรับการท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ในประเทศ สามารถนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีได้ 20,000 บาท และทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จะทำแคมเปญเอง เช่น เที่ยวจังหวัดหลักแล้วจะเชื่อมมาจังหวัดรองได้อย่างไร หรือเที่ยวจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 3 ครั้งสามารถมาจับรางวัลที่ ททท.ได้ อันนี้ให้แนวทางไปแล้ว โดยขอไว้ 1 ปี โดยอาจจะเริ่มในปี 2561

“ทำช่วง 2-3 เดือนนัยยสำคัญมันไม่มี ถึงแม้จะให้ 15,000 หรือ 20,000 บาท เลยขอไป 1 ปี คือ 1 ม.ค.เป็นต้นไป เป็น Option แรก..คือใจอยากให้ปี Tourism Year 2561 ควรจะมีอะไรที่เป็นกำลังใจกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทย เพราะ Tourism Year ก็คิดออกมาเพื่อคนไทยมาเที่ยวในประเทศไทย ถ้าไม่ไหวจริงก็ลดเหลือช่วงนี้จนถึง ธ.ค.60 ก็ได้แล้วค่อยไปขอเอาข้างหน้า แต่คงต้องให้พ้นการดูแลน้ำท่วมผ่านไปก่อน” รองนายกฯ ระบุ

สำหรับสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ รองนายกฯ กล่าวว่า ไม่กังวลว่าจะกระทบบรรยายกาศการท่องเที่ยว ถ้าไม่มีอะไรกระทบกระเทือนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ การท่องเที่ยวที่ดีคือการเกื้อกูล ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การค้า การต่างประเทศ ถ้าเหล่านี้ไม่ดีเค้าไม่มา

ขณะที่แผนการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในปี 2561 ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน จะมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและรักษาฐานตลาดเดิม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมบนการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศและตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ อาทิ จีน อินเดีย อาเซียน เอเชียตะวันออก และยุโรป เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมหลักที่จะดำเนินการในปี 2561 ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวทางน้ำ การท่องเที่ยวเพื่อการแต่งงานและฮันนีมูน การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ