ท่องเที่ยวเข้มความปลอดภัย รับมาตรการขยาย “ฟรี VOA”

“วีระศักดิ์” รมว.การท่องเที่ยวฯ ดันมาตรการความปลอดภัยรับนักท่องเที่ยวช่วงขยายฟรี VOA พร้อมจับมือ ก.คมนาคมจัดทำแผนระดับชาติยกระดับความปลอดภัยใน พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวฯ ล่าสุดชงเก็บค่าประกันนักท่องเที่ยวไว้เยียวยายามเกิดเหตุฉุกเฉิน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาประเทศไทยได้เริ่มต้นใช้อิเล็กทรอนิกส์วีซ่าสำหรับการการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือ e-VOA เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และลดเวลาในการจัดการเอกสาร และการเข้าคิวหน้าด่านลงได้มาก โดยเฉพาะในช่วงขยายมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือฟรี VOA

นอกจากนี้ ในเดือนพฤษภาคมนี้อิเล็กทรอนิกส์วีซ่า หรือ e-Visa จะพร้อมเปิดให้ใช้งานได้ โดยเริ่มนำร่องจากประเทศจีน สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศสก่อนขยายไปประเทศอื่น ๆ ต่อไป

และนอกจากความสะดวกสบายแล้วภาคการท่องเที่ยวไทยควรให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมาได้พูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงการจัดทำแผนระดับชาติเพื่อป้องกันภัยการเดินทางทางน้ำ เพิ่มเติมจากแผนทางบกที่กระทรวงคมนาคมมีอยู่แล้ว อาทิ การจัดศูนย์ควบคุมและสั่งการด้านความปลอดภัยพร้อมมอนิเตอร์เรียลไทม์การใช้ร่มชูชีพแบบติดตามตัว ระบบติดตามเรือท่องเที่ยวด้วยระบบ AIS และเมื่อร่วมกันจัดทำแล้วเสร็จก็จะเสนอต่อที่ประชุม ครม.ต่อไป

โดยในเบื้องต้นได้มีคำสั่งให้ทุกจังหวัดตรวจสอบพื้นที่ของตนเอง ค้นหาพื้นที่เปราะบางด้านความปลอดภัย เพื่อช่วยให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการท่องเที่ยวได้ และเน้นย้ำเรื่องการปล่อยเช่ารถยนต์และจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้มีการพูดคุยกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว โดยการเลือกผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ และดึงชุมชนเข้ามาร่วมในคณะกรรมการการท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอีกด้วย

Advertisment

นายวีระศักดิ์กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันร่างแก้ไข พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติอยู่ระหว่างการผ่านวาระที่ 3 ที่จะผลักดันให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติให้ความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น ทางกระทรวงจึงมีแนวคิดเรียกเก็บค่าประกันการเดินทางจากนักท่องเที่ยวเพื่อนำไปเข้ากองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว

สำหรับใช้จ่ายในการซื้อประกันภัย เนื่องจากในแต่ละปีไทยต้องใช้งบประมาณแผ่นดินกว่า 300 ล้านบาทผ่านกองทุนในการเยียวยานักท่องเที่ยว